Land van Cuijk

De Weijer

Huize de Weijer, aan De Raetsingel 1, was vanaf ongeveer het jaar 900 een hoeve, en werd later een pastoorswoning, samen met de nabijgelegen hoeve van Ingen Elsen. In 1606 kreeg de pastoor een nieuwe woning en vanaf 1660 werd De Weijer een woning voor de drossaards van Boxmeer. Na drost Johan Baptist komt het in bezit van de familie De Raet, die er 4 generaties blijven wonen. Telgen uit deze familie waren ambtenaren van de graven van het kasteel van Boxmeer. Na 1844 wijzigt de bestemming van De Weijer helemaal. Er komt een leerschool van jongens (1844-1865) en daarna een klooster voor de zusters van de Sociëteit van Jezus, Maria en Jozef (1865-1972). De zusters ontplooien vele activiteiten: internaat lagere en middelbare scholen, tehuis voor oude mannen en vrouwen, en een huishoudschool. In 1936 kochten de zusters ook de hoeve van Ingen Elsen aan. Dit klooster bleef bestaan tot 1972. In 1974 kwam het geheel aan de gemeente Boxmeer en werd het verbouwd tot een sociaal-cultureel en educatief centrum. In 1992 is een klein en intiem theater aan de bestaande bebouwing gerealiseerd.
 
Het voormalige klooster staat op een deels omgracht terrein. Met herenbehuizing in 1719 herbouwd en in 1864 tot klooster ingericht en uitgebreid. Het omvat een huis met 17e eeuwse topgevel, daarnaast een ingezwenkte topgevel uit 1719 en een tweelaags dwarshuis onder zadeldak met voorgevel uit 18e en 19e eeuw. Uit 1930 is de uitbreiding van een kloostergebouw met refter in een regionale variant van de Amsterdamse School en de in neoromaanse stijl gebouwde kloosterkapel.