Land van Cuijk

Wijkraad Boxmeer Centrum

De wijkraad Boxmeer centrum is in 2005 opgericht om de belangen van alle bewoners in het centrum te behartigen. De wijk zelf is een heel bijzondere woonomgeving, omdat het ook een commercieel, cultureel en bestuurlijk centrum is. We vinden er nu eenmaal enorm veel winkels, bedrijven en horeca-ondernemingen. Maar ook het gemeentehuis, de sporthal ‘ het Hoogkoor’ en cultureel centrum ‘ de Weijer’ behoren tot het centrum. Kortom: een dynamisch gebied, waarin de wijkraad steeds de balans probeert te vinden tussen soms tegenstrijdige belangen.

De wijkraad zoekt steeds de dialoog met het Gemeentebestuur en met vertegenwoordigers van met name horeca-ondernemingen. Want het centrum moet ook een prettig en veilig woongebied blijven. De wijkraad beseft dat de horeca-zaken aantrekkelijk willen blijven voor de bezoekers, maar komt ook op voor de bewoners die overlast ervaren.

Het centrum is gelukkig de laatste jaren goed opgeknapt. De uitstraling is prettig en toekomstbestendig. Want er worden ook weer steeds meer woningen gebouwd. Met nieuwe zorgen; zeker als het om de verkeersveiligheid en het parkeren gaat.

De wijkraad komt een aantal malen per jaar bij elkaar om allerlei thema’s met de bewoners te bespreken. De opkomst bij deze vergaderingen is altijd hoog! De betrokkenheid van de bewoners is prima. Daarnaast is het bestuur van de wijkraad een aanspreekpunt voor het Gemeentebestuur. Gevraagd en ongevraagd geven we onze mening over ontwikkelingen in het centrum.

De wijkraad Boxmeer centrum zal dat de komende jaren met veel elan blijven doen!