Land van Cuijk

Bladmanden

Woensdag 05 oktober 2016
Zie onderstaand bericht en een dringend verzoek aan bewoners om bij overlast van vallend blad onmiddelijk de klachtenlijn te bellen!

Beste dorps- en wijkraden

In tegenstelling tot de mededelingen in de mail van d.d. 7 september 2016 heeft het college besloten over te gaan  tot het plaatsen van 120 bladmanden op door de gemeente vast te stellen locaties.

Naar aanleiding van de mail van 7 september is door drie dorps- en wijkraden aangegeven waar bladmanden gewenst zijn. Bij het bepalen van de locaties is hiermee rekening gehouden.

Het college is van mening dat de toegepaste werkwijze van afgelopen jaren doelmatig en efficiënt is.

Om toch invulling te geven aan de wens van de raad om het plaatsen van bladmanden weer in te voeren, wil het college dit doen aan de hand van een pilot. Om niet weer in de valkuil te stappen van ‘de burger vraagt en wij draaien’ hebben we een selectie gemaakt van de 280 locaties waar gemeentelijke bomen staan die tot overlast kunnen leiden. Uiteindelijk worden 120 manden geplaatst. De eerder richting de wijk- en dorpsraden gecommuniceerde werkwijze waarbij de manden éénmalig worden uitgegeven en de aanvrager daarna zelf moet zorgdragen voor plaatsing, verplaatsing en opslag wordt vooralsnog niet doorgevoerd. Na het bladseizoen zal de werkwijze worden geëvalueerd.

Op hoofdlijnen geldt de volgende werkwijze:

-      Gemeente heeft 120 locaties bepaald waar manden worden geplaatst;
-      Manden worden door gemeente uitgezet en opgehaald;
-      Bladruimen met inzet van zuigmachine en bladblazers blijft ongewijzigd;
-      Tussentijdse verzoeken voor extra manden worden geregistreerd en betrokken bij de evaluatie. Er worden tussentijds dus geen extra manden geplaatst;
-      De manden worden gelijktijdig geleegd met het schoonmaken van de verhardingen. Er worden dus geen extra legingsrondes geïntroduceerd;
-      Als het plaatsen van bladmanden de inwoners daadwerkelijk stimuleert om de omgeving c.q. straten mee opgeruimd en schoon te houden, zou dit ook in de inzet van de uren waarneembaar moeten zijn. Op basis van de evaluatie zal dit inzichtelijk worden gemaakt.

Uiteindelijk zal het college op basis van de evaluatie bepalen of en op welke wijze de pilot met de bladmanden zal worden voortgezet.