Land van Cuijk

Ontmoetingsdag 2015

Zondag 04 oktober 2015

Eerste ontmoetingsdag Wijkraad Boxmeer Centrum groot succes!

Tijdens een zeer drukbezochte ontmoetingsdag voor de bewoners van het centrumgebied van Boxmeer, bleek al snel dat het een schot in de roos is. “Door de recente nieuwbouw in het gebied neemt het bewoner aantal snel toe. Tel daar de bewoners bij op die er al generaties wonen en je hebt een reden om een ontmoetingsdag te organiseren”, vertelt voorzitter Hennie de Hoog enthousiast.  Het idee komt voort uit de bewoners zelf, aangegeven vanuit de driemaandelijkse wijkraadvergaderingen. Er is een duidelijke behoefte om in contact te komen en te blijven met elkaar. Voorbeelden als een gezamenlijke Centrum Groengroep van vrijwilligers en bewonersinitiatieven binnen de Althof en aan de Markstraat, illustreren de wens om meer samen te doen voor je eigen ‘maakbare’ omgeving. Hierbij faciliteert de Wijkraad graag vanuit het, door de Gemeente Boxmeer, verstrekte leefbaarheidsbudget.

Ook de door vrijwilligers georganiseerde en door lokale ondernemers gesponsorde  zondagmiddag bij Hotel Riche, laat zien dat door gezamenlijke inspanning in een behoefte voorzien kan worden.” Zeker voor herhaling vatbaar” is een meer dan regelmatig gehoorde opmerking de afgelopen dagen.